Jdi na obsah Jdi na menu

Školní vzdělávací program mateřské školy


Integrované bloky, jejich rámcový obsah a časový plán:


Realizace integrovaných bloků je v kompetenci jednotlivých tříd. Časový plán je volný, některými bloky se budou paní učitelky s dětmi zabývat déle, jinými kratší dobu - podle náročnosti, zájmu dětí. Podle aktuální situace je možno zařadit jiné téma a to dle dané aktuální situace v dění školky – oslavy, svátky,…Paní učitelky mohou doplňovat, rozvíjet obsah jednotlivých integrovaných bloků, prodlužovat či zkracovat dobu jejich trvání. Podtéma - se stává nedílnou součástí integrovaných bloků, jejich náplň je stanovena v dílčích projektech MŠ. Jednotlivé integrované bloky i projekty se ve třídách zpracovávají do TVP, vzájemně se doplňují a prolínají.

 


Hlavních oblastí integrovaných bloků programu:oblast mezilidských vztahů – Já mezi lidmi

ruce.jpeg


oblast ekologické výchovy – Rok v přírodě

priroda.jpeg


oblast společenského prostředí – Věci kolem nás
 

zemekoule.jpeg