Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k otevření školky od 25.5.2020

Vážení rodiče, informujeme Vás o otevření mateřské školy od 25.5.2020

rozhodnutí rady města: dopis od zřízovatele.pdf       

metodika MŠMT k provozu mateřských škol do konce školního roku 2019/2020: metodika MŠMT.pdf

čestné prohlášení rodiče: čestné prohlášení.pdf

Vážení rodiče, snažíme se nastavit provoz od 25.5.2020 tak, aby byl bezproblémový a epidemiologicky bez rizika, zároveň ale lidský a i nadále pohodový pro děti. Věříme, že my dospělí to ještě chvíli vydržíme v jiném, než obvyklém režimu.

Vyjděte z domova o 10 min. dříve, než jste zvyklí. Budeme se snažit, ale ranní příjem dítěte do MŠ může trvat trochu déle. 

Děkujeme za součinnost!

Podmínky k otevření naší mateřské školy od 25.5.2020 - příloha č.1, ke školnímu řádu mateřské školy - č.j. 6/2020

 • Mateřská škola bude otevřená od 25. 5. 2020, od 7,00 do 16,30 hod.
 • Do mateřské školy budou přijímány děti, které nežijí ve společné domácnosti s ohroženou skupinou a to dle pokynů MŠMT:
 • 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 • 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 • 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 • 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 • 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
 • 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 • 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 • 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.
 • Do rizikové skupiny patří dítě, zákonný zástupce nebo zaměstnanec školy, který osobně naplňuje alespoň jeden z bodů 2) – 8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte, v mateřské škole s tímto vědomím.
 • S ohledem na současnou celosvětovou pandemii upozorňujeme, že žádné z následujících epidemiologických opatření nemohou zcela eliminovat možnost přenosu koronaviru COVID-19 a vyloučit možnost nákazy touto nemocí v podmínkách mateřské školy.


   
 • Zákonný zástupce dítěte přinese podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a to první den nástupu dítěte. Bez tohoto prohlášení dítě nebude přijato.
 • V případě jakéhokoliv podezření na možné onemocnění Covid -19 a to dítěte a osob, které žijí ve společné domácnosti, nahlásí zákonný zástupce neprodleně tuto skutečnost ředitelce školy - mailem nebo telefonicky.  
 • Mateřská škola bude důsledně dbát na veškerá hygienická doporučení, které vydalo MŠMT a příslušná KHS.  
 • Děti se přijímají zdravé, se sebemenšími příznaky rýmy, kašle, teploty nad 36,9 stupňů a jinými známkami onemocnění je důvod dítě nepřijmout.
 • Dítě, které má alergii bude mít potvrzení od lékaře a to pro případ možné záměny s virem Covid -19
 • Zákonní zástupci nemohou vstupovat do prostorů budovy školy, na zahradu školy vstupovat mohou, ale jen s rouškou a to při vyzvedávání dětí pro odchod domů.
 • Děti se budou přivádět do mateřské školy a předávat pedagogům od 7,00 do 8,00. Škola se bude v 8,05 uzamykat a dezinfikovat prostory šaten dětí.
 • V případě, že dítě bude odcházet po obědě, zákonný zástupce si ho může vyzvednout od 12,00 do 12,30 / po zazvonění na danou třídu/.
 • Odpoledne se děti budou vyzvedávat zákonnými zástupci v čase od 15,00 do 16,30 hod. / po zazvonění na danou třídu, nebo v případě pěkného počasí na zahradě školy/.
 • Dítě bude přivádět a odvádět ze školky pouze jeden zákonný zástupce nebo pověřená osoba a to v roušce.
 • Pokud dítě přivedeny nebo si bude odvádět dítě někdo jiný než zákonný zástupce, musí mít od zákonných zástupců podepsané pověření.
 • Rodiče budou před budovou školy dodržovat odstupy 2 metry od ostatních rodičů a jejich dětí.
 • Zaměstnanci školy a zákonní zástupci budou mít před vstupem do areálu školy na ústech i nosu ochrannou roušku.
 • Děti budou předány zákonným zástupcem před vstupem do mateřské školy pedagogickému pracovníkovi.
 • Dítěti bude před vstupem do školy každé pondělí změřená teplota, v ostatních dnech bude teplota měřena v průběhu dne v případě podezření na onemocnění
 • Děti si donesou každý den, podepsanou a  prázdnou plastovou lahev s pítkem, která se bude používat pro pitný režim při pobytu dětí na zahradě školky.
 • Každé dítě bude mít dva uzavíratelné igelitové sáčky na roušky – sáčky budou podepsané jménem dítěte a nadepsané čisté X špinavé. V sáčku na čisté roušky budou vloženy minimálně 2 čisté roušky. Budou sloužit pro případ onemocnění  dítěte v průběhu dne.
 • Z hygienických důvodů nesmí děti nosit do mateřské školy vlastní hračky.
 • Rodiče donesou každé pondělí dětem čisté věci pro pobyt ve třídách a pobyt venku +  /pyžamko, náhradní spodní prádlo, náhradní tričko, ponožky, tepláky, kraťasy, krém na opalování a kšiltovku – vše podepsané/, náhradní oblečení bude v igelitovém sáčku a vše v podepsané a pevné igelitové tašce/. Na konci týdne dostanou rodiče vše zpět k vyprání.
 • Doporučujeme rodičům přivést děti ráno v oblečení, v kterém půjdou v průběhu dne na zahradu školy a v kterém budou po odpoledním programu na zahradě odcházet domů.
 • Po ranním předání se o dítě postará pedagog školy, přivede dítě do dané třídy a dohlédne na řádné umytí rukou. Dítě již má zvládnuté návyky k sebeobsluze a samo se v šatně ustrojí.
 • Děti nebudou nosit roušku v prostorách školy, stravování bude zajištěno školou v přísnějším hygienickém režimu.
 • Děti budou převážnou dobu na zahradě školy. Budou pro ně připraveny hry a činnosti, které vedou ke vzdělávání dětí/ vzdělávací bloky/.
 • S těmito podmínkami je zákonný zástupce povinen se seznámit a to před přivedením dítěte do MŠ v období nouzového provozu a důsledně je dodržovat. Zároveň budou tyto podmínky zakotveny jako dodatek ke školnímu řádu.
 • Upozorňujeme, že veškeré výše uvedené podmínky pro provoz mateřské školy v období epidemie, se mohou kdykoliv změnit a upřesnit podle dané situace.
 • V případě, že dojde k výraznému provozně technickému omezení podmínek provozu, např. z důvodu nedostatku zaměstnanců zajišťujících provoz školy, projedná ředitel/ředitelka i mateřské školy se zřizovatelem omezení provozu mateřské školy, a to v souladu s ustanovením § 3, odst. 2, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a informuje o této skutečnosti zákonné zástupce obvyklým způsobem.
 

Archiv

Kalendář
květen
2024
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Kontakt

Kontakt

MŠ Češkova
Češkova 1985
Pardubice 53002

602 482 425 , 466 303 764

msceskova@seznam.cz

Statistiky

Online: 21
Celkem: 872070
Měsíc: 21423
Den: 546