Jdi na obsah Jdi na menu
article preview

výše úplaty na školní rok 2021/2022

Mateřská škola Pardubice, Benešovo nám. 2115

s odloučeným pracovištěm –

Mateřská škola Pardubice, Češkova 1985

 

 

 

Č.j.:  6/2021

 

 

     Informace o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte         

                       v mateřské škole ve školním roce 2021/2022  a

                                 o podmínkách splatnosti úplaty

 

 

Obsah :             Čl. 1     Úvodní ustanovení

                        Čl. 2     Plátci

                        Čl. 3     Měsíční výše úplaty

                        Čl. 4     Výše úplaty v období omezení nebo přerušení provozu

Čl. 5     Podmínky splatnosti úplaty

Příloha   Výpočet úplaty dle výkazu zisku a ztrát k 31.12. kalendářního roku

 

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

V souladu s ustanoveními vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů je povinna ředitelka mateřské školy stanovit měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole a výši této úplaty v období omezení nebo přerušení provozu mateřské školy a zveřejnit je na přístupném místě ve škole.

 

Z tohoto důvodu předkládáme zákonným zástupcům základní informace z této oblasti pro školní rok 2021/2022 a zároveň je informujeme o podmínkách splatnosti úplaty.

 

 

Čl. 2

Plátci

 

Úplatu za předškolní vzdělávání hradí zákonný zástupce dítěte, jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku mateřské školy. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně.

 

Čl. 3

Měsíční výše úplaty

 

  1. Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 400,- Kč za příslušný kalendářní měsíc.

Pro školní rok 2021/2022 byly přijaty všechny děti na celodenní provoz.

 

 

 

 

Čl. 4

Výše úplaty v období omezení nebo přerušení provozu

 

 

 

(1) V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy ze závažných důvodů v jiných kalendářních              měsících než je červenec nebo srpen, které přesáhne 5 vyučovacích dnů, se úplata stanovená plátci  podle čl. 3  za příslušné  kalendářní měsíce bude krátit v poměru odpovídajícímu počtu vyučovacích dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu vyučovacích dnů v příslušném kalendářním měsíci. Takto stanovenou výši úplaty zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole – na hlavní nástěnce, a to neprodleně po rozhodnutí o přerušení nebo omezení provozu.

 

(2) V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu, bude výše úplaty stanovena nejpozději dva měsíce před uzavřením nebo přerušením provozu. Takto stanovenou výši úplaty zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve školce – na hlavní nástěnce, a to formou dodatku k této směrnici.

 

Čl. 5

Podmínky splatnosti úplaty

 

  1. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne předcházejícího kalendářního měsíce.
  2. Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.
  3. Neuhradí –li zákonný zástupce opakovaně úplatu za vzdělávání v daném termínu ředitelka může po předchozím písemném upozornění rozhodnout o ukončení docházky dítěte, dle ŠZ § 35 odstavec d/.
  4. Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet Mateřské školy Pardubice, Benešovo nám. 2115., č. účtu 19-2373080217/0100, variabilní s. – přidělené číslo dítěti.

 

Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou mateřské školy a je účinná od 1. 7 2020

 

 

V Pardubicích                dne

  1. 7. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------

Fišerová Šárka

 ředitelka MŠ  Pardubice, Benešovo nám. 2115

     

 

 

Statistiky

Online: 2
Celkem: 679538
Měsíc: 5275
Den: 150

Archiv

Kalendář
09 / 2021

Fotoalbum