Jdi na obsah Jdi na menu
article preview

výše úplaty na školní rok 2021/2022

Školné a stravné

Stravné a školné se hradí do 15. dne v měsíci na měsíc následující na účet školy.

 • Rodič je povinen, na základě dohody, dodržet termín platby stravného a současně školného.
 • Stravné a školné se platí bezhotovostní platbou -  měsíční zálohou. Dítě, které je přítomno v MŠ v době podávání jídla se stravuje vždy.
 • K  vyúčtování stravného a školného dochází v měsíci září , a to za uplynulý školní rok.
 • V případě, že rodiče stravu neodhlásí – do 8.00 hod a dítě není přítomno, přihlašujeme stravu ještě na následující den, potom dítě sami odhlásíme. Rodiče jsou povinni tuto neodhlášenou stravu zaplatit.

STRAVNÉ PRO DĚTI V KATEGORII DO 6 LET V DANÉM ŠKOLNÍM ROCE
změna od 1.9.2021

Dopolední svačina 9,- Kč
Oběd 21,- Kč
Odpolední svačina 9,- Kč
Celodenní 39,-Kč
Měsíční záloha na stravné  800,- Kč

STRAVNÉ PRO DĚTI V KATEGORII 7 LET V DANÉM ŠKOLNÍM ROCE

Dopolední svačina 9,- Kč
Oběd

22,- Kč

Odpolední svačina 9,- Kč
Celodenní 40,-Kč
Měsíční záloha na stravné  800,- Kč

Úplata za předškolní vzdělávání – školné

 • Tímto poplatkem rodič hradí částečné neinvestiční náklady na provoz školy, a to na daný školní rok.
 • Výše školného se odvíjí od ročních nákladů předcházejícího účetního období.
 • Pro školní rok 2021/2022 je stanovena platba v částce – 400,- Kč.
 • Školné nehradí děti, které mají poslední rok v MŠ povinné předškolní vzdělávání, včetně dětí s odkladem školní docházky
 • Za ostatní děti jsou rodiče povinni dodržet termín platby na účet školy.
 • První platba na měsíc září uhradí rodič do 15.8.a poslední do 15.6. daného školního roku na účet školy
 • 19-2373080217/0100, VS dítěte
 • informace k úplatě na školní rok 2021/2022
 

Statistiky

Online: 2
Celkem: 713831
Měsíc: 3611
Den: 90

Archiv

Kalendář
06 / 2022

Fotoalbum