Jdi na obsah Jdi na menu

přijímací řízení - příjem nových dětí do 1.9.2023

Příjem nových dětí od 1.9.2023

 • Zápisy do mateřských škol budou pro školní rok 2023/2024 probíhat pomocí webové aplikace - zapisyms.pardubice.eu

 • Zápis dětí do mateřských škol bude probíhat ve třech fázích. Více informací o průběhu zápisu a kritériích naleznete v záložce „Přijímací řízení“ a dalších záložkách webové aplikaci města Pardubic.
 • Všechny děti / 3- 5 leté/ budou přijímány dle spádovosti - seznam spádových mateřských škol najdete na stránkách města.
 • Upozorňujeme na povinnost předškolního vzdělávání

  Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dovršily šest let do 31.8.2023.

  Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje také na cizince, kteří na území České republiky pobývají dobu delší než 90 dnů.

 • 1. fáze zápisu proběhne od 18. 4. - 9.5.2023, kdy si ve webové aplikaci zapisyms.pardubice.eu, vyplníte žádost, vytisknete si jí a dáte potvrdit lékaři dítěte. Pro vygenerování žádosti v aplikaci budete potřebovat evidenční číslo z kartičky zdravotní pojišťovny Vašeho dítěte.

 • 2. fáze zápisu bude sběr žádostí v papírové podobě a to od 9.5. do 10.5. 2023 od 8:00 - 12:30, 13:00 - 16:00, kdy vyplněnou a vytištěnou žádost přinesete do mateřské školy, kterou jste si zvolili. Máte možnost zvolit si 3 mateřské školy, na 1. místo dejte školu, kterou preferujete.
  Žádosti do MŠ Češkova přineste ředitelce školy - MŠ Benešovo náměstí 2115

 • písemné žádosti se budou přijímat touto formou: 

 1. doporučeně na adresu: Fišerová Šárka ředitelka školy, Mateřská škola, Benešovo náměstí 2115, Pardubice, 530 02

 2. osobně a to dle domluvené schůzky dle rezervačního kalendáře, který najdete v aplikaci při generování žádosti

 3. datovou schránkou a to v případě, že zákonný zástupce dítěte má jako soukromá osoba datovou schránku vytvořenou/ žádost a potřebné dokumenty k žádosti, zaslané datovou schránkou pro podnikatelský účel, nebude ze zákona akceptována/

 4. e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem (nestačí pouze prostý e-mail)
 • v případě, že zákonný zástupce nemá možnost si žádost vytisknout a ani vyplnit, objedná se telefonicky nebo mailem na dohodnutý termín u ředitelky školy: 605 445 145 , reditelna@msvisnovka.cz nebo si zvolí přímo v aplikaci den a datum návštěvy.
 • Zákonný zástupce dítěte přinese/ zašle/ v dané dny zápisu  - vyplněnou a podepsanou žádost, potvrzenou dětským lékařem, že je dítě řádně očkované, rodný list dítěte / poštou = ofocený/, u cizinců - povolení k pobytu dítěte a zákonných zástupců na území České republiky/ poštou = ofocené/, nebo vízum, OP zákonných zástupců / pouze při osobním kontaktu/, kartičku zdravotní pojišťovny dítěte/ poštou = ofocenou/.

  Pro doložení trvalého bydliště a skutečného bydliště - nájemní smlouvu nebo výpis z katastru nemovitosti/ poštou = ofocené/ ....... - více na -  https://zapisyms.pardubice.eu/prijimaci-rizeni

 • 3. fáze zápisu bude do konce května, kdy budete postupně vyrozumění o tom, zda bude Vaše dítě v dané MŠ přijato.

 • V případě nejasností Vám rádi pomůžeme a poradíme.

 • http://zapisyms.pardubice.eu  - odkaz na podrobný návod a více informací o zápisu