Jdi na obsah Jdi na menu

školné a stravné

 

Školné a stravné na školní rok 2021/2022

Stravné a školné / úplata/ se hradí do 15. dne v měsíci na měsíc následující na účet školy - 19-2373080217/0100, VS dítěte

  • Rodič je povinen dodržet termín platby.
  • Stravné a školné se platí bezhotovostní platbou -  měsíční zálohou. Dítě, které je přítomno v MŠ v době podávání jídla se stravuje vždy.
  • K  vyúčtování stravného a školného dochází v měsíci září, a to za uplynulý školní rok.
  • V případě, že rodiče stravu neodhlásí – do 8.00 hod a dítě není přítomno, přihlašujeme stravu ještě na následující den, potom dítě sami po dvou dnech odhlásíme. Rodiče jsou povinni tuto neodhlášenou stravu zaplatit.

STRAVNÉ PRO DĚTI V KATEGORII DO 6 LET V DANÉM ŠKOLNÍM ROCE

změna od 1.9.2021

Dopolední svačina

9,- Kč

Oběd

21,- Kč

Odpolední svačina

9,- Kč

Celodenní

39,-Kč

Měsíční záloha na stravné pro šk. rok 2021/2022

800,- Kč

STRAVNÉ PRO DĚTI V KATEGORII 7 LET V DANÉM ŠKOLNÍM ROCE

Dopolední svačina

9,- Kč

Oběd

22,- Kč

Odpolední svačina

9,- Kč

Celodenní

40,-Kč

Měsíční záloha na stravné pro šk. rok 2021/2022

800,- Kč

Úplata za předškolní vzdělávání – školné

  • Tímto poplatkem rodič hradí částečné neinvestiční náklady na provoz školy, a to na daný školní rok.
  • Výše školného se odvíjí od ročních nákladů předcházejícího účetního období.
  • Pro školní rok 2020/2021 je stanovena platba v částce – 430,- Kč.
  • Školné nehradí děti, které jdou v dalším školním roce do základní školy, včetně dětí s odkladem školní docházky.
  • Za ostatní děti  jsou rodiče povinni dodržet termín platby na účet školy.

Podrobnosti ke stažení

informace k úplatě v prázdninovém provozu 2021

informace k úplatě na školní rok 2021/2022

výše úplaty za březen 2021

informace o úplatě na školní rok 2020/2021

 

 

 

Statistiky

Online: 3
Celkem: 714473
Měsíc: 3335
Den: 106

Archiv

Kalendář
07 / 2022

Fotoalbum