Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis nových dětí od 1. 9. 2018

11. 1. 2018

Příjem nových dětí - Zápis - od 1.9.2018

 • Zápisy do mateřských škol budou pro školní rok 2018/2019 probíhat pomocí webové aplikace - zapisy.pardubice.eu

 • Zápis dětí do mateřských škol bude probíhat ve třech fázích. Více informací o průběhu zápisu naleznete v záložce „Přijímací řízení“ a dalších záložkách.
 • Všechny děti / 3- 5 leté/ budou přijímány dle spádovosti - seznam spádových mateřských škol bude uveden po schválení vyhlášky 
 • Upozorňujeme na povinnost předškolního vzdělávání

  Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dovršily pěti let do 31.8.2018.

  Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů a také na cizince, kteří na území České republiky pobývají dobu delší než 90 dnů.

 • 1. fáze zápisu proběhne od 16. 4. do 9. 5., kdy si ve webové aplikaci - zapisy.pardubice.eu -  vyplníte žádost, vytisknete si jí a dáte potvrdit lékaři dítěte. Budete k tomu potřebovat evidenční číslo z kartičky zdravotní pojišťovny Vašeho dítěte.

 • Můžete si vybrat 3 mateřské školy, na 1. místo dáte tu školu, kterou preferujete.

 • POZOR - Mateřská škola Češkova je vedena pod Mateřskou školou Benešovo náměstí 2115 - Češkova 1985

 • Zákonný zástupce přinese s sebou ve dnech od 9.-10.5. - vyplněnou žádost, potvrzení od dětského lékaře, že je dítě řádně očkováno, rodný list dítěte a OP zákonného zástupce.

  Pro doložení trvalého bydliště a skutečného bydliště - originál nájemní smlouvy nebo výpis z katastru nemovitosti nebo výpis z evidence obyvatelstva dítěte - více na -  https://zapisy.pardubice.eu/prijimaci-rizeni

 • Žádost přineste v dané dny / 9.-10.5./do mateřské školy Benešovo náměstí 2115, ředitelce školy.

 • 2. fáze zápisu bude sběr žádostí od 9.5. do 10. 5., kdy vyplněnou žádost přinesete do mateřské školy, kterou jste si zvolili. V případě, že jste si zvolili MŠ Češkova, donesete vyplněnou žádost ředitelce školy do MŠ Benešovo.

 • 3. fáze zápisu bude do konce května , kdy budete postupně vyrozumění o tom, zda bude Vaše dítě v dané mateřské škole přijato.

 • V případě nejasností Vám poradíme.

 • http://zapisy.pardubice.eu  - odkaz na podrobný návod a více infomací o zápisu