Jdi na obsah Jdi na menu

Aktivity

 V mateřské škole probíhají v rámci programu školy zájmové aktivity pro talentované děti „ kroužky“.
Jsou určené pro děti rok před vstupem do základní školy.

Probíhají se skupinou 6-8 dětí 


    

 Cvičení na míčích

 mic.jpeg

O kroužku:  Cvičení na míčích pro radost a pohodu dětí, zároveň  cviky zpevňují bederní část páteře a správné držení těla  – cvičení při říkadlech a písních

Termín:   v rámci výchovného programu školy 1x týdně
Lektoři:   učitelka MŠ 
Cena:  Zdarma - samostatná aktivita MŠ


    

Veselá pastelka

 pastelka.jpeg

O kroužku:  Příprava na školní docházku – nácvik dovedností  a schopností důležitých pro prvopočáteční psaní / držení tužky grafomotorické  cviky/ . Práce ve  skupině spolužáků i samostatně. 

Termín:  v rámci výchovného programu školy 
Lektoři:   učiteka MŠ 
Cena:  Zdarma - samostatná aktivita MŠ


 

Keramika

 keramika.jpeg

  O kroužku:  Seznamování s technikou práce s keramickou hlínou, výroba  jednoduchých předmětů, které si děti po vystavení odnášejí  domů. 
Termín:   úterý od 10,00- 11,00 hod 1xtýdně
Lektoři:   pí Kudrnová (V Ráji) 
Cena:   1000,-Kč  ( 15 lekcí)

  


Plaváček

 plavani1.jpeg

O kroužku:  PŘEDPLAVECKÁ VÝUKA - Otužování, Příznivé ovlivnění     odchylek  svalového napětí, Rozvoj rovnováhy pohybu a orientačních    schopností dítěte, Příprava na plavání - výuka základních plaveckých   dovedností (splývání, výdechy do vody,  potápění, skoky ...) hravou a nenásilnou formou beroucí ohled na psychomotorický vývoj dítěte,  Individuální přístup, Skupiny dětí se srovnatelným stupněm vývoje, Příjemné  prostředí v areálu plaveckého bazénu v Pardubicích.                       Děti do areálu vozí autobus z MŠ a zároveň je odváží zpět po důkladném  osušení a 1 hod. odpočinku.
Termín:  ... 
Lektoři:   profesionální instruktoři plavání
Cena:  1000,-Kč / 10 lekcí + autobus + medaile

 

 

 

Solná jeskyně

 solna-jeskyne.jpeg

O kroužku:  dle zájmu rodičů
Lektoři:  učitelka MŠ 

 

 

Logopedická náprava výslovnosti 

 logopedie.jpeg

O kroužku:

Termín:  v rámci výchovného programu školy 
Lektoři:   učiteka MŠ 
Cena: Zdarma - samostatná aktivita MŠ

 

 Pohybová školička

O kroužku: Rozvíjí všeobecnou pohybovou průpravu zábavnou formou. V tréninku jsou zapojené kolektivní hry, opičí dráhy, dovednostní soutěže, dětský jumping, jóga, balanční hry a mnoho dalších aktivit. Do tréninku jsou zapojeny i prvky angličtiny.

Termín: Pondělí 9:00 - 10:00, Sportovní hala Dukla

Lektoři: Fotbaloví trenéři

Cena: 830 Kč na 1/2 roku